L & B PLOT             VERDUISTERING VAN DE MIDDELEEUWEN

 

 

Gebeurtenissen in het verleden hebben geen enkele lange-termijn-invloed. Korte tijd wordt er wellicht rekening gehouden met machtswisselingen maar na verloop van tijd verwatert elk voorval. De geschiedenis is maakbaar. Je dagelijkse bezigheden zijn alleen verbonden met het NU.

 

In de tweede helft van het eerste millennium lopen de spanningen tussen het Romeinse en het Heilige Roomse Rijk hoog op vanwege de machtsuitbreiding van Otto de Grote. Door bloedverbintenissen probeert de keizer de betrekkingen te verbeteren. Hij slaagt erin zijn zoon te laten trouwen met de Byzantijnse prinses Theophanu. Consolidatie van de macht wordt ook gerealiseerd door de aanstelling van kerkvorsten die tevens wereldlijke macht bezitten. De Paus als hoofd van de katholieke kerk speelt daarin een verbindende rol.

   Oncontroleerbare erfgenamen van het Perzische Rijk en opdringende legers van de Islam dwingen de Byzantijnse heersers om hun Christelijke posities te versterken. Keizer Constantijn VII, de mogelijke vader van prinses Theophanu, moet kiezen: voor de algehele vernietiging van iconische afbeeldingen of voor de verheffing van het eikenhouten kruisbeeld als Christelijk symbool. Zijn keus valt op het laatste en waarbij hij de wens uitspreekt dat het Heilige jaar 1000 in zijn regeerperiode zal vallen.

   Dat lijkt de Heilige Roomse keizer Otto III, liefhebbende zoon van Theophanu en leerling van de door hem zelf benoemde Paus Silvester II, een goed idee. Ook onder de anarchistische en heidense volkeren dwingt het Heilige Christelijk jaar 1000 groot respect af. Otto vraagt zijn leermeester wat de mogelijkheden zijn. Het is immers pas anno 702!

   De geleerde en vindingrijke Silvester kan wel een plannetje smeden om de jonge vorst tevreden te stellen en daarmee tegelijk zijn eigen positie als kerkvorst te bestendigen. Hij heeft meerdere zeer creatieve kroniekschrijvers onder zijn gezag leren kennen en bedenkt dat het beschrijven van werkelijke gebeurtenissen weinig verschilt van een zelfbedachte gang van zaken. Het volk is nauwelijks geletterd en edelen of geestelijken die wel kunnen lezen en schrijven hebben het veel te druk met hun dagelijkse besognes om zich ook nog te verdiepen in de geschiedenis.

   Silvester geeft opdracht om een Europese plot te schrijven over een periode van bijna drie eeuwen, vanaf het begin van de 7e eeuw (611-914). De destijds bekende recentere geschiedenis zou dan beginnen bij de geboorte van de eerste Heilige Roomse keizer.

 

Ongelovigen kunnen zich altijd nog tot het internet wenden:

http://home.planet.nl/~kort0989/Karel.htm