L & B: STRESS            KLOKKIJKEN MAAKT ZIEK

 

Het wordt iedereen sterk afgeraden om voortdurend te kijken hoe laat het is. Wetenschappers hebben vastgesteld dat punctualiteit bij mensen naast stress en diabetes kan leiden tot hersenschimmen en waanbeelden. Gemeentelijke instellingen hebben het advies gekregen terughoudend om te gaan met het plaatsen van straatklokken.

 

 

 

De overheid voert al enige jaren een beleid dat is gericht op het ontmoedigen van klokkijken. Het stilletjes verwijderen van klokken uit de openbare ruimte is het gevolg van een uitgelekt rapport van het ministerie van economische zaken. Daarin wordt verwezen naar een publicatie van de hand van professor W. Taks, hoogleraar aan de hoofdstedelijke universiteit. In het artikel beschrijft

Taks een onderzoek naar de gevolgen van klokkijken bij vijftig plussers.

   Mannen en vrouwen met een drukke baan werden vergeleken met een overeenkomstige groep werklozen en vroeg-gepensioneerden. Gedurende een ruime periode van meerdere maanden werden de proefpersonen regelmatig getest op de hoeveelheid cortisol en glucose in hun bloed terwijl ze zelf door middel van vragenlijsten hun eetgewoonten bijhielden en vermeldden hoe vaak ze op de klok keken.

 

Het onderzoek toonde overduidelijk aan dat mensen met een drukke baan veel vaker klokkijken dan werklozen. Bij de niet-werkenden bleek dat het niveau aan cortisol en glucose in het bloed significant lager was dan bij de werknemers in actieve dienst. Bovendien bevestigden de vragenlijsten de hypothese dat mensen die arbeid verrichten vaker op de klok kijken en een grotere eetlust hebben dan pensionado’s. Uit aanvullend onderzoek bleek dat er een duidelijk verband bestaat tussen klokkijken, stress en het ontwikkelen van waanbeelden.

   Men kan zich afvragen of belastinggeld zou moeten worden besteed aan onderzoek dat weinig opzienbarende resultaten oplevert. Anderzijds zou nu wetenschappelijk zijn vastgesteld, wat iedereen al wist. Dat laatste is overigens nog maar de vraag. Met name in academische kringen wordt de conclusie in twijfel getrokken: het onderzoek levert slechts correlaties; er is geen aantoonbaar bewijs voor een causaal verband.

   Toch heeft de overheid gemeend dat de bevindingen van Taks haar beleid een legitieme ondersteuning verleent. Op vragen uit de tweede kamer over het verdwijnen van de zo vertrouwde straat klok werd naar het rapport verwezen en de conservatieve minister verklaarde dat nostalgische sentimenten de werkelijke vooruitgang tegenhielden