L&B: USA                   MIGRATIEGEN

 

America is de enige kolonie ter wereld waar de oorspronkelijke culturen zijn gereduceerd tot museum-stukken. De Aboriginals van Australië hebben meer leefruimte en aanzien dan de zgn. Indianen. Alleen Maori’s zijn slechter af. Die boezemen enkel nog ontzag in als football-karikaturen. Van de huidige 300 miljoen Amerikanen is 65% nakomeling van blanke kolonisten uit Europa.

   Onderzoekers van Pennsylvania University hebben onder leiding van geneticus Atilla Ráckóczi bij deze bevolkingsgroep een gen gevonden dat ook is aangetroffen bij zwaluwen en andere trekvogels, maar niet bij de Amerikaanse zeearend en Afro-Amerikanen. Ook Mexicaanse en Chinese migranten waren dragers van het gen. Bij de inheemse bevolking bleek het te ontbreken. De Amerikanen vermoeden dat het gen te maken heeft met ondernemingszin.

   “Dit is een typisch grapje van God,” aldus Pat Hazeley van Penn Medicine in Philadelphia. “Wat je aan de buitenkant al kon zien wordt door de binnenkant bevestigd. Negers en Indianen zijn duidelijk anders dan de rest.”

   Die discriminerende opmerking werd terecht gelogenstraft door de uitkomst van een breedvoerig popu-latiegenetisch bloedonderzoek in de Oude Wereld. In het westen van het Europese continent werd het gen ook nauwelijks aangetroffen. Rondom de Middellandse Zee en in Oost Europa bleken daarentegen wel veel mensen drager, evenals in Noord Afrika en Klein Azië. Het Amerikaanse vermoeden werd weerlegd noch ondersteund.

   Het eerste (en laatste) triplet waarvoor het gen codeert is UGA dat meestal als stopcodon fungeert, maar onder invloed van omgevingsfactoren (epigenese) het aminozuur selenocysteïne oplevert. Daarom heeft men het gen USA gedoopt. Het werd voor het eerst geïdentificeerd bij sommige woelmuissoorten, zoals de bisamrat en steppenlemming.

Door deze informatie is Rácóczi gaan geloven dat het gen stimuleert om de oorspronkelijke woonplaats te verlaten. Om zijn hypothese te toetsen wil hij het onderzoek nu uitbreiden met stadsnomaden, Roma en Hongaren.

   “Het migratiegen kan definitief opheldering geven over de Hunnische oorsprong van de Hongaren,” meent de Amerikaanse wetenschapper.