L&B: ADOPTIE  DREIGEND TEKORT AAN BABYSCHUIVEN

 

 

Talloze clubs en stichtingen hebben zich in het verleden ingezet voor adoptiebemiddeling, vooral van kinderen afkomstig uit het buitenland. Sinds het aantal Nederlandse vondelingen de laatste jaren explosief is toegenomen, zijn alle particuliere instellingen ondergebracht bij één overkoepelende organisatie onder auspiciën van Binnenlandse Zaken. Deze heeft de subsidie voor het openen van vondelingenkamers drastisch verhoogd.

 

Steeds meer vrouwen worden zwanger nu de kosten van anticonceptie de pan uitrijzen. Sinds de laatste reli-hype van onze islamitische regering wordt abortus ook niet meer vergoed en is het aantal ongewenste kinderen weer verder toegenomen.

   Veel echtparen stellen het krijgen van kinderen uit. Eerst moet er veel geld worden verdiend en zelfs de huidige regering kan de klok niet zover terugdraaien dat vrouwen daarin weer een onbeduidende rol gaan spelen. Integendeel. Het aantal leidinggevende functies onder vrouwen is juist weer aan het toenemen. Tegen de tijd dat de dames ervoor kiezen om een kind te krijgen, lukt het echter niet om zwanger te worden of zijn de risico’s te groot geworden. Dan is adoptie een oplossing.

   De particuliere initiatieven voor het openen van vondelingenkamers wordt nu verder ondersteund om aan de vraag te voldoen. De plannen om het aantal babyschuiven, de luikjes waarin baby’s anoniem te vondeling gelegd kunnen worden, uit te breiden, zijn inmiddels in een  vergevorderd stadium.

   Is het toeval dat de toegenomen vraag naadloos aansluit bij het gestegen aanbod? Daar lijkt het wel op, maar men moet bedenken dat beide fenomenen elkaar in stand houden, versterken wellicht. Het is de vraag nog maar in hoeverre onze samenleving daar echt mee gediend is.

                                                                       

 

 

Meer informatie over het anoniem afstand doen van een baby, zie: http://www.nidaa.nl/