L&B: HOFSEKS                    EROS IN DE CHAMBRE

 

 

 

Voor de nazaten van de in 1845 in Delft overleden ontwerper van een nieuw soort handgranaat (de ‘bombe Bourbon’), directeur van het Pyrotechnisch Atelier Karl Naundorff, is er nieuwe hoop op erkenning van hun vermeende rechten op de Franse troon en de daaraan verbonden adellijke titels.

 

Medewerkers van het Institut historique belge de Rome (HIBR) hebben zich sceptisch uitgelaten over de conclusie dat Naundorff  geen kind van Marie-Antoinette kan zijn geweest. De Leuvense hoogleraar Cassiman zou dit ondubbelzinnig hebben vastgesteld aan de hand van mitochondriaal DNA onderzoek. Maar de historici wijzen fijntjes op de seksuele escapades van zowel Lodewijk XVI als van zijn echtgenote.

 

 De koning, die vanwege een te nauwe voorhuid tijdens zijn puberteit het genot van masturbatie heeft moeten ontberen, kon pas na operatief ingrijpen genieten van de ejaculatie. Bovendien voelde zijn te nauw geschapen gade zich meer aangetrokken tot het vrouwelijk geslacht zodat Lodewijk geregeld een tweede vrouw in de Chambre, het koninklijke slaapvertrek, aantrof. Niet zelden was dit één van de hofdames Gabrielle de Polastron of Lucy Dillon. Tijdens de erotische bed-avonturen kon de begerige vorst eenvoudig worden verleid tot het verwekken van een buitenechtelijk kind. Enige genetische overeenkomst tussen dit kind en Marie-Antoinette is dus niet waarschijnlijk.

 

 De geschiedkundigen geven toe over geen enkel bewijs te beschikken dat Lodewijk XVII verwekt zou zijn bij één van de hofdames en/of boezemvriendinnen van de koningin. Het gaat hen er slechts om dat geen enkele mogelijkheid wordt uitgesloten. Bovendien, zo zeggen ze, getuigen archiefstukken uit 1785, het jaar waarin Lodewijk XVII werd geboren, van meerdere hofdames die hun zwangerschap trachtten te verdoezelen.

 

 Naundorffs achter-achterkleinzoon, Hugues de Bourbon, zal blij zijn dat bevestiging van zijn koninklijke verwantschap door een recent Y-chromosomaal onderzoek onder leiding van de geneticus Gérard Lucotte niet langer als een absurditeit naar het rijk der fabelen hoeft te worden verwezen. Het staat nog te bezien of hij ook gelukkig is om een afstammeling te zijn van een seksmaniak.