L&B: GRAFSEKS                   SACRALE EROTIEK

 

 

Archeologische opgravingen hebben in het noorden van Sumatra oeroude overblijfselen van sjamanistische rituelen blootgelegd. De vondst vertoont grote overeenkomst met vergelijkbare opgravingen in de Sudan en Japan: grote aantallen varkensbotjes en schildpadresten, geflankeerd door zinnelijk vormgegeven stenen beeldjes in een patroon dat overeenkomt met de contouren het menselijk lichaam. Het tafereel wordt geheel bedekt door een paar speciaal bewerkte kraanvogelvleugels en ademt de geest van sacrale erotiek: de door de vogelveren aan het zicht onttrokken beeldjes suggereren expliciete seksuele handelingen. 

 

Ook in Zuid Amerika getuigen meerdere archeologische begraafplaatsen van erotische rituelen, al zijn deze minder gedateerd en zijn de vleugels afkomstig van grote roofvogels zoals condors. Voorts zijn er prehistorische rotstekeningen in de Andes gevonden, die niet alleen jachttaferelen tonen, maar ook zinnenprikkelende afbeeldingen die de rouwende toeschouwer tot een andere gemoedstoestand lijken te willen bewegen.

 

Volgens emeritus hoogleraar David Lewis-Williams van de Universiteit van Johannesburg kunnen dergelijke rotstekeningen, die ook op verschillende plaatsen in Europa zijn aangetroffen, eveneens als resultaat van sjamanistische activiteiten worden beschouwd. Het geheel suggereert dat het afscheid van de dode gepaard ging met het verwekken van nieuw leven.

 

Wereldwijd zijn er inmiddels voldoende aanwijzingen om ervan uit te gaan dat sjamanisme een universele uitdrukking is van de menselijke spiritualiteit. Vermoed wordt dat de spirituele mystiek ten grondslag ligt aan de vroege ontwikkeling van alle religies. Alleen de sacrale erotiek is verbannen uit de meeste hedendaagse godsdiensten.